GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,78 TL   
0,97 TL
Arpa
0,82 TL   
0,89 TL
Mısır (dane)
0,76 TL   
0,87 TL
Mısır (silajlık)
0,13 TL   
0,18 TL
Saman
0,40 TL   
0,45 TL
Un
1,40 TL   
1,40 TL
Ayçiçek
1,60 TL   
1,91 TL
Peynir (Beyaz)
14,00 TL   
15,00 TL
Peynir (İnek)
10,69 TL   
12,60 TL
Peynir (Koyun)
18,52 TL   
18,52 TL
Peynir (Keçi)
18,38 TL   
18,53 TL
Peynir (Paçal)
18,64 TL   
18,55 TL
Peynir (Cheddar)
11,50 TL   
11,50 TL
Eski Kaşar Peynir
24,00 TL   
25,00 TL
Taze Kaşar Peynir
15,33 TL   
19,44 TL
Lor
1,98 TL   
2,85 TL
Süt (İnek)
1,07 TL   
1,50 TL
Süt (Koyun)
2,40 TL   
2,50 TL
Süt (Keçi)
1,18 TL   
1,91 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
30,00 TL   
30,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
33,89 TL   
39,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
21,00 TL   
23,50 TL
Büyükbaş Et
17,00 TL   
28,00 TL
Küçükbaş Et
18,00 TL   
18,00 TL
Yapak
2,50 TL   
2,50 TL
Sığır Derisi
2,90 TL   
3,75 TL
Domates
2,30 TL   
2,30 TL
Kırmızı Lahana
0,85 TL   
0,85 TL
Biber (Macar)
6,65 TL   
7,50 TL
Biber (Kapia)
5,65 TL   
7,50 TL
Biber (California)
5,65 TL   
7,10 TL
Dana (Besi)
4.333,33 TL   
6.692,31 TL
Dana (Damızlık)
4.559,17 TL   
9.371,63 TL
Dana (Kasaplık)
3.500,00 TL   
7.868,00 TL
Düve (Damızlık)
9.138,89 TL   
9.138,89 TL
Düve (Kasaplık)
4.400,00 TL   
4.650,00 TL
İnek (Kasaplık)
2.968,20 TL   
6.750,00 TL
Buzağı
2.533,33 TL   
3.712,87 TL
Kuzu
574,78 TL   
682,00 TL

Kalite Yönetim Temsilcisi

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Kalite Yönetim Temsilcisi

Bu pozisyonda bulunması gereken iş gerekleri

 1. En az Lise mezunu olmak.
 2. Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak.

Bu pozisyonda çalışanın görev, yetki ve sorumlulukları

 1. TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve devamını sağlaması amacıyla üst yönetim adına kalite faaliyetlerini koordine eder.
 2. İstatistiki verileri değerlendirerek gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 3. Kalite sorunlarını üst yönetime bildirir.
 4. Girdi ve çıktı kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 5. Girdi ve çıktı kontrolleri arasında oluşabilecek hataları minimum seviyeye indirir.
 6. Kalite sistemi ile ilgili dokümantasyon, kayıt ve raporları hazırlar ve hazırlatır.
 7. Bölümü ilgilendiren prosedürlerle ilgili faaliyetleri yerine getirir.
 8. Kalite kayıtlarının ( yazılı, baskı, bilgisayar ortamı..vs) listelenmesi ve bu listeye uygun olarak ilgili birim tarafından dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 9. Kalite politikasının her kademesinin anlaşılmasını ve bilinmesini sağlar.
 10. Eğitim gereksinimlerinin takibi eğitim programının yürütülmesini sağlar.
 11. Yıllık denetim planları hazırlamada ve uygulamaların yürütülmesini sağlar.
 12. Teknolojik gelişmeleri takip eder, görüş ve öneri sunar.
 13. Mali İdari İşler bölümü ile birlikte tedarikçi adayı kalite araştırması yapar, onaylı tedarikçi listesini oluşturur.
 14. Yönetimi gözden geçirme toplantılarına sunulmak üzere kendi konuları ile ilgili rapor hazırlar ve toplantı sunuşunu yapar.
 15. Yönetimin vereceği ek işleri yerine getirmek.
 16. Az derecede yönetsel sorumluluk, Orta derecede ayni ve başkalarını gözetim ve denetim sorumluğu, Yüksek derecede malzeme ve donanım, gizli belge ve evrak ve müşteri bilgilerinin gizliliği sorumluluğu.
 17. Mesleki beceri ve kalite sistemi ile ilgili eğitimlere katılır ve gelişimini sağlar.

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım