GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,82 TL   
1,37 TL
Arpa
0,80 TL   
1,20 TL
Mısır (dane)
0,82 TL   
1,20 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,23 TL
Saman
0,44 TL   
0,44 TL
Un
2,20 TL   
2,60 TL
Ayçiçek
2,16 TL   
2,50 TL
Peynir (Beyaz)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (İnek)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (Koyun)
22,31 TL   
26,72 TL
Peynir (Keçi)
22,71 TL   
24,00 TL
Peynir (Paçal)
23,57 TL   
25,65 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
33,27 TL
Taze Kaşar Peynir
21,00 TL   
25,00 TL
Lor
2,72 TL   
3,54 TL
Süt (İnek)
1,40 TL   
1,75 TL
Süt (Koyun)
3,20 TL   
3,50 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,10 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
31,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
37,00 TL   
41,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
22,00 TL   
24,00 TL
Büyükbaş Et
19,57 TL   
30,00 TL
Küçükbaş Et
38,09 TL   
46,65 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Domates
0,00 TL   
0,00 TL
Kırmızı Lahana
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Macar)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Kapia)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (California)
0,00 TL   
0,00 TL
Dana (Besi)
5.365,09 TL   
6.531,28 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
4.400,00 TL   
9.800,00 TL
Düve (Damızlık)
8.865,00 TL   
8.865,00 TL
Düve (Kasaplık)
3.380,00 TL   
6.524,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
425,00 TL   
900,00 TL

Laboratuvar Görev

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Laboratuvar Görev

Görevi: Laboratuvar Görevlisi
Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter
Ast Birimleri: -
Olmadığında Yerine Vekalet Eden: Genel Sekreter tarafından görevlendirilen kişi


YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Hububat, bakliyat vb. numunelerin fiziki ve kimyasal analizlerini yaparak, analiz sonuçları ile birlikte salon satışına sunulmasını sağlamak,
  2. Borsa üyeleri veya müstahsillerin getirmiş oldukları hububat, bakliyat vb. numunelerin analiz sonuçlarına ait raporları tanzim etmek,
  3. Tanzim ettiği analiz raporlarının dosyalama ve muhafaza işlerini yapmak,
  4. Tahsil ettiği analiz ücretlerini her gün vezneye yatırmak,
  5. Laboratuvarlarda bulunan cihazların bakım ve temizliğini yapmak.
  6. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.
  7. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
  8. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.

 

NİTELİK KRİTERLERİ

 

En Az Olması Gereken

Tercih Edilen

Öğrenim Durumu

Lise

Üniversite

Eğitim

ISO 9000 Genel Eğitimi

ISO 9000 Genel Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi

Acil Durum Planı Eğitimi, Şikayet Yönetim Sistemi Eğitimi,

Tecrübe

-

Konusunda en az 1 yıl

Askerlik

-

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Ehliyet

-

B sınıfı

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım