GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,82 TL   
1,37 TL
Arpa
0,80 TL   
1,20 TL
Mısır (dane)
0,82 TL   
1,20 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,23 TL
Saman
0,44 TL   
0,44 TL
Un
2,20 TL   
2,60 TL
Ayçiçek
2,16 TL   
2,50 TL
Peynir (Beyaz)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (İnek)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (Koyun)
22,31 TL   
26,72 TL
Peynir (Keçi)
22,71 TL   
24,00 TL
Peynir (Paçal)
23,57 TL   
25,65 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
33,27 TL
Taze Kaşar Peynir
21,00 TL   
25,00 TL
Lor
2,72 TL   
3,54 TL
Süt (İnek)
1,40 TL   
1,75 TL
Süt (Koyun)
3,20 TL   
3,50 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,10 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
31,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
37,00 TL   
41,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
22,00 TL   
24,00 TL
Büyükbaş Et
19,57 TL   
30,00 TL
Küçükbaş Et
38,09 TL   
46,65 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Domates
0,00 TL   
0,00 TL
Kırmızı Lahana
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Macar)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Kapia)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (California)
0,00 TL   
0,00 TL
Dana (Besi)
5.365,09 TL   
6.531,28 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
4.400,00 TL   
9.800,00 TL
Düve (Damızlık)
8.865,00 TL   
8.865,00 TL
Düve (Kasaplık)
3.380,00 TL   
6.524,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
425,00 TL   
900,00 TL

Muamelat Memuru

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Muamelat Memuru

Görevi: Muamelat Memuru
Bağlı Olduğu Üst Birim: Genel Sekreter
Ast Birimleri: -
Olmadığında Yerine Vekalet Eden: İstatistik ve Tescil Memuru


YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Kayıt için müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin belgelerini mevzuata uygun olarak hazırlatılmasını sağlamak ve kayıt için Genel sekreterliğe sunmak,
  2. Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
  3. Üyelerin ve görevlilerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeler hazırlamak
  4. Borsaya kaydına karar verilen her üye hakkında kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
  5. Borsaya kaydının yapıldığının bildirilmesi amacıyla üyeye tebligat etmek.
  6. Borsalar ve bunların şubeleri, Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri talep halinde vermek veya onaylamak. İstek halinde bu belgeler yabancı dilde de verilebilir.
  7. Borsaya gelen ve Borsadan giden evrakların kaydını yapmak ve  kurum adına iç ve dış yazışmaları yapmak.

 

İTELİK KRİTERLERİ

 

En Az Olması Gereken

Tercih Edilen

Öğrenim Durumu

Lise

Üniversite

Eğitim

ISO 9000 Genel Eğitimi, Şikayet Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9000 Genel Eğitimi, Şikayet Yönetim Sistemi Eğitimi

Tecrübe

-

Konusunda en az 1 yıl

Askerlik

-

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Ehliyet

-

B sınıfı

 

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım