GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,82 TL   
1,42 TL
Arpa
0,80 TL   
1,20 TL
Mısır (dane)
0,82 TL   
1,20 TL
Mısır (silajlık)
0,15 TL   
0,38 TL
Saman
0,44 TL   
0,44 TL
Un
2,20 TL   
2,60 TL
Ayçiçek
2,16 TL   
2,50 TL
Peynir (Beyaz)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (İnek)
18,00 TL   
19,24 TL
Peynir (Koyun)
22,31 TL   
26,72 TL
Peynir (Keçi)
22,71 TL   
24,00 TL
Peynir (Paçal)
23,57 TL   
25,65 TL
Eski Kaşar Peynir
32,00 TL   
33,27 TL
Taze Kaşar Peynir
21,00 TL   
25,00 TL
Lor
2,72 TL   
3,54 TL
Süt (İnek)
1,58 TL   
1,75 TL
Süt (Koyun)
3,20 TL   
3,50 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,10 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
31,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
37,00 TL   
41,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
24,00 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
40,00 TL   
40,00 TL
Yapak
0,00 TL   
0,00 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
5,50 TL
Domates
0,00 TL   
0,00 TL
Kırmızı Lahana
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Macar)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Kapia)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (California)
0,00 TL   
0,00 TL
Dana (Besi)
5.365,09 TL   
6.531,28 TL
Dana (Damızlık)
8.700,00 TL   
11.500,00 TL
Dana (Kasaplık)
4.400,00 TL   
13.560,00 TL
Düve (Damızlık)
8.865,00 TL   
8.865,00 TL
Düve (Kasaplık)
4.050,00 TL   
9.225,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.800,00 TL   
6.112,67 TL
Buzağı
2.194,44 TL   
3.448,33 TL
Kuzu
425,00 TL   
1.200,00 TL

Yönetim Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Yönetim Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Listesi
   Turhan ALTINTEL    Yönetim Kurulu Başkanı
   Erhan KUŞOĞLU    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
   Hikmet YILDIRIM    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
   İsmail ALAYAYLA    Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
   Şaban SÜZÜLMÜŞ    Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım