GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,87 TL   
1,02 TL
Arpa
0,80 TL   
0,90 TL
Mısır (dane)
0,82 TL   
0,94 TL
Mısır (silajlık)
0,21 TL   
0,33 TL
Saman
0,40 TL   
0,56 TL
Un
1,60 TL   
1,60 TL
Ayçiçek
1,75 TL   
2,05 TL
Peynir (Beyaz)
15,98 TL   
19,00 TL
Peynir (İnek)
15,00 TL   
17,00 TL
Peynir (Koyun)
20,00 TL   
24,00 TL
Peynir (Keçi)
21,00 TL   
22,00 TL
Peynir (Paçal)
20,60 TL   
21,13 TL
Peynir (Cheddar)
11,50 TL   
11,50 TL
Eski Kaşar Peynir
24,00 TL   
30,00 TL
Taze Kaşar Peynir
18,09 TL   
25,00 TL
Lor
2,72 TL   
3,33 TL
Süt (İnek)
1,40 TL   
1,52 TL
Süt (Koyun)
3,00 TL   
3,50 TL
Süt (Keçi)
1,47 TL   
2,10 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
30,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
33,89 TL   
40,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
22,50 TL   
23,50 TL
Büyükbaş Et
21,78 TL   
30,00 TL
Küçükbaş Et
20,00 TL   
40,00 TL
Yapak
2,50 TL   
2,50 TL
Sığır Derisi
3,26 TL   
3,75 TL
Domates
2,30 TL   
2,30 TL
Kırmızı Lahana
0,85 TL   
0,85 TL
Biber (Macar)
6,65 TL   
7,50 TL
Biber (Kapia)
5,65 TL   
7,50 TL
Biber (California)
5,65 TL   
7,10 TL
Dana (Besi)
5.365,09 TL   
8.841,59 TL
Dana (Damızlık)
4.559,17 TL   
9.371,63 TL
Dana (Kasaplık)
4.336,00 TL   
7.003,86 TL
Düve (Damızlık)
9.138,89 TL   
9.138,89 TL
Düve (Kasaplık)
4.445,00 TL   
5.720,00 TL
İnek (Kasaplık)
2.968,20 TL   
6.750,00 TL
Buzağı
2.533,33 TL   
3.712,87 TL
Kuzu
789,59 TL   
900,00 TL

Disiplin Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Disiplin Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyeleri
   Raşit Gürel
   Mehmet İkizlerli
   Necmi Engin
   Halit Kök
   Murat Alınterim

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım