GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,78 TL   
1,10 TL
Arpa
0,78 TL   
0,78 TL
Mısır (dane)
0,73 TL   
0,76 TL
Mısır (silajlık)
0,16 TL   
0,30 TL
Saman
0,35 TL   
0,35 TL
Un
1,32 TL   
1,32 TL
Ayçiçek
1,66 TL   
1,66 TL
Peynir (Beyaz)
13,38 TL   
14,00 TL
Peynir (İnek)
10,69 TL   
12,60 TL
Peynir (Koyun)
18,52 TL   
18,52 TL
Peynir (Keçi)
16,33 TL   
16,33 TL
Peynir (Paçal)
17,28 TL   
17,28 TL
Peynir (Cheddar)
11,50 TL   
11,50 TL
Eski Kaşar Peynir
18,40 TL   
24,54 TL
Taze Kaşar Peynir
15,33 TL   
19,44 TL
Lor
1,81 TL   
2,78 TL
Süt (İnek)
0,96 TL   
1,21 TL
Süt (Koyun)
2,23 TL   
2,50 TL
Süt (Keçi)
1,14 TL   
1,70 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
27,50 TL   
44,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
21,00 TL   
34,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
20,25 TL   
22,25 TL
Büyükbaş Et
17,00 TL   
25,00 TL
Küçükbaş Et
16,88 TL   
16,88 TL
Yapak
2,20 TL   
2,20 TL
Sığır Derisi
2,75 TL   
3,24 TL
Domates
2,10 TL   
4,80 TL
Kırmızı Lahana
0,85 TL   
0,85 TL
Biber (Macar)
6,65 TL   
7,50 TL
Biber (Kapia)
5,65 TL   
7,50 TL
Biber (California)
5,65 TL   
7,10 TL
Dana (Besi)
4.333,33 TL   
6.692,31 TL
Dana (Damızlık)
4.559,17 TL   
9.371,63 TL
Dana (Kasaplık)
3.500,00 TL   
7.300,00 TL
Düve (Damızlık)
6.484,00 TL   
6.788,00 TL
Düve (Kasaplık)
3.561,81 TL   
4.250,00 TL
İnek (Kasaplık)
2.367,00 TL   
6.900,00 TL
Buzağı
2.762,50 TL   
2.762,50 TL
Kuzu
388,89 TL   
660,00 TL

Disiplin Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Disiplin Kurulu

Kırklareli Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyeleri
   Raşit Gürel
   Mehmet İkizlerli
   Necmi Engin
   Halit Kök
   Murat Alınterim

Sosyal Medyada Paylaş

web tasarım