GÜNCEL ENDEKS
Buğday
0,80 TL   
1,10 TL
Arpa
0,80 TL   
0,85 TL
Mısır (dane)
1,05 TL   
1,05 TL
Mısır (silajlık)
0,14 TL   
0,23 TL
Saman
0,21 TL   
0,21 TL
Un
1,70 TL   
2,30 TL
Ayçiçek
2,14 TL   
2,47 TL
Peynir (Beyaz)
18,15 TL   
18,15 TL
Peynir (İnek)
18,15 TL   
18,15 TL
Peynir (Koyun)
24,00 TL   
24,22 TL
Peynir (Keçi)
22,71 TL   
23,15 TL
Peynir (Paçal)
22,62 TL   
22,62 TL
Peynir (Cheddar)
11,50 TL   
11,50 TL
Eski Kaşar Peynir
28,74 TL   
31,39 TL
Taze Kaşar Peynir
20,83 TL   
24,88 TL
Lor
2,72 TL   
3,54 TL
Süt (İnek)
1,40 TL   
1,75 TL
Süt (Koyun)
3,20 TL   
3,50 TL
Süt (Keçi)
2,06 TL   
2,10 TL
Dana Kemikli Karkas Eti
28,50 TL   
31,00 TL
Kuzu Kemikli Karkas Eti
37,00 TL   
40,00 TL
İnek Kemikli Karkas Eti
23,00 TL   
25,00 TL
Büyükbaş Et
20,00 TL   
32,00 TL
Küçükbaş Et
38,09 TL   
46,65 TL
Yapak
2,50 TL   
2,50 TL
Sığır Derisi
3,26 TL   
3,75 TL
Domates
0,00 TL   
0,00 TL
Kırmızı Lahana
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Macar)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (Kapia)
0,00 TL   
0,00 TL
Biber (California)
0,00 TL   
0,00 TL
Dana (Besi)
5.365,09 TL   
6.531,28 TL
Dana (Damızlık)
4.559,17 TL   
8.957,67 TL
Dana (Kasaplık)
4.410,00 TL   
8.455,89 TL
Düve (Damızlık)
8.865,00 TL   
8.865,00 TL
Düve (Kasaplık)
4.445,00 TL   
5.720,00 TL
İnek (Kasaplık)
3.584,00 TL   
3.584,00 TL
Buzağı
2.000,00 TL   
3.185,50 TL
Kuzu
425,00 TL   
867,00 TL

Projeler

Kırklareli Ticaret Borsası Kırklareli'nin kalkınmasına katkıda bulunuyor...

Projeler

İçerikler güncellenmektedir.

web tasarım